Debut chưa bao lâu, Nine Percent đã bị tố bắt chước vũ đạo c

1967View
Jun 04, 2018

   YAN News
Debut chưa bao lâu, Nine Percent đã bị tố bắt chước vũ đạo của Super Junior khiến ELF xứ Trung phẫn nộ. Xem thêm trên http://www.yan.vn


Report
tml>