Người con trai bất hiếu đánh đập bố đang nằm trên giư\u

55View
Feb 07, 2018

   YAN News
Theo người quay lại video thì có vẻ như việc phải chạy đi chạy lại giữa nơi lam việc va bệnh viện để chăm sóc cho cha gia khiến cho người đan ông cảm thấy mệt mỏi. Vì thế, ông ta trở nên cáu gắt va trút giận toan bộ lên người cha gia ốm yếu.. Xem thêm trên http://www.yan.vn


Report